Sprzęt laboratoryjny
Sprzęt laboratoryjny

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową pozycją wydawniczą „Sprzętem laboratoryjnym”, w którym analizie produktowej poddaliśmy m.in.: analizatory elementarne, chromatografy cieczowe i gazowe, kruszarki i młynki laboratoryjne, pipety oraz zamrażarki.

DODATEK SPECJALNY

Analizatory elementarne

Chromatografy cieczowe

Chromatografy gazowe

Dyfraktometry rentgenowskie

Homogenizatory

Komory laminarne

Kruszarki i młynki

Pipety

Wstrząsarki laboratoryjne

Zamrażarki laboratoryjne