Poradnik Analityka
Poradnik Analityka

W wydaniu rocznym 2018 znajdziesz:
✓ Aktualną ofertę rynku laboratoryjnego
✓ PORADNIK ANALITYKA:
✓ Pomieszczenia czyste - aspekty wykończenia i sterylizacji w kontekście bezpieczeństwa użytkowania
✓ Laboratorium - co jest ważne przy projektowaniu?
✓ System zapewnienia jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym
✓ Wewnątrzlaboratoryjna kontrola badań
✓ Outsourcing MLD - okiem praktyka
✓ Postępowanie z odpadami biologicznymi
✓ Postępowanie z odpadami chemicznymi
✓ Postępowanie z odpadami komunalnymi
✓ KALENDARIUM WYDARZEŃ
✓ INDEKS PRODUKTÓW I USŁUG/PRODUCTS AND SERVICES INDEX
✓ INDEKS FIRM/COMPANIES INDEX

SPIS TREŚCI

Spis treści