Nowoczesny mikroskop fluorescencyjny Lightsheet.Z1, jedyny taki mikroskop w Polsce, znajduje się w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK).

Naukowcy będą używali go do prowadzenia nowatorskich badań nad danio pręgowanym w ramach projektu FishMed Dzięki zakupionemu mikroskopowi możliwe będzie prowadzenie nowatorskich badań naukowych, których realizacja była do tej pory niemożliwa. Urządzenie pozwala na mikroskopowe obrazowanie białek i innych molekuł oznaczonych odpowiednimi barwnikami fluorescencyjnymi.