Detekcja i identyfikacja skażeń wywołanych przez czynniki biologiczne, chemiczne i radiologiczne w warunkach polowych jest zadaniem o wyjątkowym znaczeniu

Dzieje się tak ze względu na brak odpowiedniej ilości czasu potrzebnego do przeprowadzenia analiz, braku zaplecza laboratoryjnego, a także pracy w warunkach silnego stresu. W obszarze zabezpieczenia medycznego państwa niezwykle istotne jest tworzenie grup tzw. szybkiego rozpoznania skażeń.

Przeczytaj cały artykuł