Modyfikacja powierzchni nośnika krzemionkowego wybranymi grupami funkcyjnymi pozwala na zwiększenie możliwości wiązania dodatkowych cząsteczek, a tym samym umożliwia wzrost potencjału aplikacyjnego takich materiałów

W niniejszym artykule przedstawiono sposób otrzymywania sfunkcjonalizowanych kul krzemionkowych z grupami aminowymi na powierzchni.
Przeczytaj cały artykuł