Efekty chemioterapii raka piersi mogą zależeć od modyfikacji w genach białek uczestniczących w biotransformacji i transporcie leków, a także w genach związanych z naprawą DNA oraz apoptozą.

Badania molekularne tych genów mogą być pomocne w selekcji pacjentów, którzy odniosą korzyść ze stosowanej terapii, lub pacjentów zagrożonych wysoką toksycznością leczenia.
Przeczytaj cały artykuł