Na ogół przez pestycydy rozumie się środki chemiczne o szerokim spektrum działania biobójczego, zapewniające efektywne zwalczanie organizmów przynoszących poważne straty w gospodarce.

Niestety, większość takich związków chemicznych ma charakter ksenobiotyków o szkodliwym działaniu na środowisko przyrodnicze.
Przeczytaj cały artykuł