W obecnych czasach istnieje potrzeba opracowywania szybkich, tanich i skutecznych metod diagnostycznych w celu wykrywania patogenów bakteryjnych, mogących stanowić mikrobiologiczne zanieczyszczenie.

W obecnych czasach istnieje potrzeba opracowywania szybkich, tanich i skutecznych metod diagnostycznych w celu wykrywania patogenów bakteryjnych, mogących stanowić mikrobiologiczne zanieczyszczenie np. produktów żywnościowych. Technika LAMP (ang. Loop-mediated Isothermal Amplifi cation) stwarza taką możliwość także poprzez specyfi czną detekcję bakterii z rodzaju Salmonella w materiale pochodzenia organicznego.

Zapraszamy do zapoznania się artykułem - dostępny w wydaniu 5-6/2014 (str. 32-37)