Metoda identyfikacji drobnoustroju chorobotwórczego powinna odznaczać się wysoką czułością, a przede wszystkim wynik powinien być uzyskany w jak najkrótszym czasie, by jak najszybciej dobrać i włączyć odpowiednią terapię.

Obecnie zastosowanie technik molekularnych umożliwia identyfikację mikroorganizmów niezależnie od tradycyjnych mikrobiologicznych metod hodowlanych lub serologicznych, czego zdecydowanymi zaletami są większa czułość i swoistość oraz znaczne skrócenie czasu procedur identyfikacji mikroorganizmów.

Artykuł dostępny w wydaniu 5-6/2014.