Sepsa jest definiowana jako wynik zakażenia łożyska krwi wraz z wystąpieniem uogólnionej reakcji zapalnej organizmu.

Sepsa jest definiowana jako wynik zakażenia łożyska krwi wraz z wystąpieniem uogólnionej reakcji zapalnej organizmu. Pomimo prawidłowego leczenia śmiertelność w przypadku ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego utrzymuje się na poziomie 30-40%, a w niektórych przypadkach może sięgać aż 50-70%. Epidemiologia czynników etiologicznych zakażeń krwi jest zależna od regionu, pory roku, szpitala i typu oddziału. Posiew mikrobiologiczny krwi pozostaje najważniejszym testem dostępnym dla lekarza klinicysty. Przyszłość diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń łożyska krwi należy do szybkich metod diagnostycznych. Przestrzeganie podstawowych zasad pobrania i przesyłania próbek krwi do badania mikrobiologicznego ma kluczowe znaczenie w diagnostyce zakażeń krwi.

Artykuł opublikowany w wydaniu 5-6/2014.