Przedstawiamy artykuł na temat walidacji metod analitycznych wykorzystujących technikę HPLC w przemyśle farmaceutycznym.

Walidacja metod analitycznych z wykorzystaniem techniki HPLC to działanie, które ma na celu potwierdzenie i udokumentowanie, że opracowana metoda analityczna spełnia założone kryteria akceptacji dobrane odpowiednio do jej zastosowania. Uszczegółowienie podejścia do walidacji metod wykorzystujących HPLC dla przemysłu farmaceutycznego odnajdujemy w wytycznych ICH.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 5-6/2014 (str. 54-56).