Genom człowieka jest źródłem dowodów na zdarzenia na drodze ewolucji molekularnej człowieka.

Analiza genomu pozwoliła zidentyfikować zmiany w DNA, które przyczyniły się do rozdziału (specjacji) linii człowieka i szympansa około 5 milionów lat temu. Genomika porównawcza to narzędzie pozwalające na wyjaśnianie ewolucyjnej historii chromosomów i genów oraz poznanie organizacji ludzkiego genome.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem autorstwa dr inż. Małgorzaty Czernickiej (wydanie 7-8/2014 - str. 18-22).