Lipopolisacharyd bakteryjny jako obiekt najnowszych badań nad endotoksemią - polecamy artykuł dr Bożeny Futomy-Kołoch, mgr Urszuli Godlewskiej i Michała Pędlowskiego.

Lipopolisacharyd (LPS) jest antygenem powierzchniowym występującym u bakterii Gram-ujemnych. Działanie LPS na organizm ludzki często rozpatrywane jest w kontekście sepsy, którą cechuje nadmierna odpowiedź zapalna w odpowiedzi na obecność endotoksyny. Niniejsze opracowanie zawiera najnowsze informacje o wpływie LPS na przebieg reakcji z udziałem białek sygnałowych w komórkach odpornościowych oraz o aktualnie prowadzonych badaniach klinicznych, w których uwzględnia się działanie prozapalne LPS. Podano także przykłady pochodnych LPS, stosowanych jako składniki szczepionek przeciwbakteryjnych, a także przykłady leków zapewniających ochronę w endotoksemii.

Publikacja w wydaniu 7-8/2014 (str. 37-41).