W dniach 12-14 maja br. w Jachrance odbyła się I tura XX Sympozjum Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB „Metody statyczne w praktyce laboratoryjnej”.

W dniach 12-14 maja br. w Jachrance odbyła się I tura XX Sympozjum Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB „Metody statyczne w praktyce laboratoryjnej”. Podczas tegorocznej edycji omówiono zagadnienia dotyczące: statystyki w podstawowych elementach systemu zarządzania laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025; analizy statystycznej danych laboratoryjnych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych; praktycznego wykorzystania normy ISO 13528; wskaźników oceny kompetencji laboratoriów w badaniach biegłości; podstawowych testów statystycznych wykorzystywanych w trakcie walidacji; nowych technik kalibracyjnych opartych na regresji liniowej w analizie chemicznej; metodyki opracowania danych pomiarowych w świetle dokumentów Międzynarodowego Biura Miar oraz statystyki Mandela i ich wykorzystania w badaniach międzylaboratoryjnych. W czasie dwudniowych obrad uczestnicy wysłuchali m.in. wykładów prof. nadzw. dr hab. Sabiny Żebrowskiej-Łucyk z Politechniki Warszawskiej, doc. dr. Tadeusza Bulskiego z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania oraz prof. dr. hab. inż. Piotra Konieczki z Politechniki Gdańskiej. Uczestnicy sympozjum mieli również okazję spotkania z przedstawicielami firm, m.in. A.G.A. Analytical, MS Spectrum, Radwag i Bruker.