W dniach 26-29 maja 2014 r. odbyła się w Lublinie dziewiąta edycja International Symposium on Chromatography of Natural Products.

W dniach 26-29 maja 2014 r. odbyła się w Lublinie dziewiąta edycja International Symposium on Chromatography of Natural Products, czyli międzynarodowa konferencja, której organizatorzy to: Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Miejscem, w którym zagościła tegoroczna edycja Sympozjum, był Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Tematyka sympozjum objęła zastosowanie technik chromatograficznych (GC, HPLC, TLC, techniki łączne GC-MS, LC-MS etc.) w badaniach fitochemicznych, biochemicznych i biologicznych. Na sympozjum gościło wielu znanych i cenionych w Polsce i na świecie naukowców, którzy zagwarantowali wysoki poziom wykładów oraz doniesień naukowych. Swoje najnowsze osiągnięcia naukowe zaprezentowali wykładowcy ze wszystkich prawie kontynentów, m.in. przedstawiciele z Polski, Japonii, USA, Grecji, Czech, Słowacji, Austrii, ze Szwajcarii, z Portugalii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Turcji, Malezji i RPA. Uczestnicy sympozjum mieli okazję wysłuchać wykładów plenarnych oraz zaprezentować swoje prace w formie doniesień ustnych i plakatów. Uświetnieniem pierwszego dnia sympozjum była uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie profesorowi Guentherowi Bonnowi z Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry, Leopold-Franzens University of Innsbruck (Austria).