W dniach 28-29 maja br. w Łodzi odbyło się BioForum.

W dniach 28-29 maja br. w Łodzi odbyło się BioForum. Była to 13. edycja imprezy. Jak zawsze objęła ona firmy z sektora life science (biotechnologia, farmacja, medycyna, ostatnio także weterynaria) ze środkowej i wschodniej Europy. Główną ideą Bio- Forum jest tworzenie nowych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami w sektorze life science w Europie, jak również wsparcie dla biobiznesu w tym rejonie. BioForum łączy w sobie kilka sprawdzonych form imprezowych: targi, z możliwością wykupienia stoiska promocyjnego; konferencje, p odczas których organizowane są panele dyskusyjne, wykłady, workshopy oraz matchmakingowe spotkania pod nazwą Biopartnering, będące głównym punktem atrakcyjności całego wydarzenia. Każdego roku program wykładów i dyskusji jest inny, choć nadal tematycznie traktuje o powiązaniu nauki i biznesu, głównie w Europie. Prelegenci z różnych przedsiębiorstw i instytutów przedstawiają swoje wizje, pomysły lub historie udanych przedsięwzięć w tym zakresie. Na BioForum 2014 specjalnym gościem był Ada Yonath, laureat Nagrody Nobla z chemii za badania nad strukturą i funkcjami rybosomu.