Dnia 24 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Dnia 24 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz przybliżyła historię Ośrodka i opowiedziała o prowadzonym programie POLMICRO. Głównymi zadaniami statutowymi
Ośrodka są: ocena i standaryzacja metod mikrobiologicznych stosowanych w diagnostyce zakażeń człowieka, kontrola poprawności identyfikacji dronoustojów i ich lekowrażliwości oraz mechanizmów oporności na leki – wiarygodności uzyskiwanych danych przez medyczne laboratorium mikrobiologiczne – oraz prowadzenie dla potrzeb systemu opieki zdrowotnej ewidencji działających w kraju medycznych laboratoriów mikrobiologicznych. Ośrodek prowadzi również działalność szkoleniową, podejmuje działania na rzecz dostosowywania przepisów do norm UE, prowadzi także szeroką współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą. Ośrodek prowadzi program POLMICRO, który jest jednym z narodowych, zewnętrznych sprawdzianów jakości, podobnym do innych zewnętrznych sprawdzianów organizowanych na całym świecie, umożliwiających porównywalność poziomu diagnostyki między laboratoriami całego kraju i pozwalających na niezależną ocenę skuteczności stosowanych przez laboratoria systemów wewnętrznej kontroli.