W dniach 15-17 marca br., w Łysomicach k/Torunia odbyła się IV Konferencja Naukowa - Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym.

Od roku 2005 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska we współpracy z firmą Metrohm Polska organizował konferencje poświęcone teorii i praktyce chromatografii jonowej. W roku 2014 podczas jubileuszowej X konferencji ustaliłem z prof. B. Buszewskim – Prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także szefem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, że łączymy siły i odtąd nasze konferencje poświęcone chromatografii jonowej oraz analizie i monitoringowi wody odbywać się będą w lata nieparzyste w Toruniu, a w lata parzyste w Zabrzu. Ta ważna decyzja ma na celu łączenie różnych środowisk oraz sponsorów, ponieważ chemia analityczna i chromatografia jonowa jest jedna. Teoria przeszła w praktykę w dniach 15-17 marca br., kiedy to w Łysomicach k/Torunia odbyła się IV Konferencja Naukowa poświęcona analityce substancji o charakterze jonowym. Jej organizatorami byli: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii UMK; Polskie Towarzystwo Chemiczne, Zespół Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych oraz Zespół Analityki Środowiskowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a także Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. Konferencja zgromadziła około 100 uczestników z Polski i z zagranicy.
Sprawozdanie przygotował dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN, Zabrze
Więcej na temat konferencji w wydaniu 5-6/2015 w dziale - wydarzenia.

fot. arch. organizatorów