W dniach 29-30 października w Sosnowcu odbyła się kolejna edycja Targów ExpoLAB.

Po raz kolejny liderzy rynku zaprezentowali rozwiązania, techniki i produkty związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszelkiego rodzaju laboratoriów: naukowych, medycznych, przemysłowych, kontrolnych oraz dotyczących ochrony środowiska.

Targom towarzyszył cykl konferencji i seminariów dla specjalistów z branży. W pierwszym dniu odbyło się seminarium pn. ROLA SŁUŻB INSPEKCJI I STRAŻY W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO WODY PRZEZNACZONEJ DO PICIA. W ramach powyższego seminarium poruszona została tematyka bezpieczeństwa dostaw wody w szczególności w sytuacjach kryzysowych (przerwy w dostawach). Odbiorcami wydarzenia były m.in.: służby sanitarne, jednostki administracji publicznej, laboratoria przemysłowe. Drugi dzień uwieńczyło natomiast seminarium diagnostów laboratoryjnych, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, oddział w Katowicach.

fot. redakcja