Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, Biuro Rzeczników Patentowych i spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US sp. z o.o. zorganizowały warsztaty komercjalizacyjne, które odbyły się 28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Uczestników powitała dr Edyta Sierka, prodziekan ds. współpracy z otoczeniem i promocji Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. W spotkaniu udział wzięli m.in.: mgr Mariusz Grzesiczak, rzecznik patentowy UŚ, Paulina Prencel, p.o. redaktora naczelnego czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” oraz dr hab. Rajmund Michalski, prof. nadzw. w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. W zajęciach uczestniczyły osoby planujące komercjalizację swoich pomysłów naukowych i wyników prac badawczych. Warsztaty skierowane były m.in. do pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych komercjalizacją badań.

fot. M. Jodłowska