W pracy dokonano przeglądu wybranych wymagań prawnych i jakościowych dotyczących postępowania ze sprzętem laboratoryjnym, zwrócono również uwagę na odpowiednią postawę laboratorium w zakresie tworzenia i przestrzegania procedur wewnętrznych.

Właściwe użytkowanie sprzętu laboratoryjnego, w znacznym stopniu decyduje o poprawności wyniku końcowego, oznacza stosowanie się do szeregu wytycznych przedstawionych w przepisach prawa, w normach jakościowych, w dobrych praktykach, a także w zaleceniach producenta.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 9-10/2014 (str. 17-22).