Technika Real-Time PCR jest jedną z podstawowych technik molekularnych wykorzystywanych zarówno w laboratoriach naukowych, jak i w laboratoriach diagnostycznych.

Technika ta z roku na rok zdobywa coraz większą grupę użytkowników, rozszerzają się możliwości aplikacyjne oraz zakres badań wykonywanych w oparciu o PCR w czasie rzeczywistym. Cele niniejszego artykułu to: prezentacja możliwości zastosowania techniki Real- Time PCR w badaniach naukowych i diagnostyce (w szczególności w diagnostyce klinicznej), podstaw teoretycznych poszczególnych aplikacji, a także zasad analizy i interpretacji wyników.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 9-10/2014 (str. 26-32).