Woda jest niezbędnym składnikiem strukturalnym i funkcjonalnym wszystkich istot żywych. Ponadto dostępność do zasobów wodnych i jej dobrej jakości są podstawowym warunkiem rozwoju społeczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju.

Niestety na całym świecie dostrzega się poważne problemy związane z gospodarką wodną i stanem sanitarnym wód naturalnych. Woda w środowisku może być nośnikiem licznych patogenów i tym samym stwarzać realne zagrożenia epidemiologiczne dla ludzi i zwierząt gospodarczych, powodując wybuchy wodnopochodnych epidemii.

Artykuł dostępny w wydaniu 11-12/2014 (str. 70-74).