Problem zabezpieczenia żywności przed patogennymi bakteriami, takimi jak Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus czy Salmonella enterica, od lat spędza sen z powiek producentom żywności, mikrobiologom i lekarzom.

Wiele grup badawczych poszukuje rozwiązania tego problemu w zastosowaniu bakteriofagów litycznych oraz kodowanych przez nie enzymów o właściwościach przeciwbakteryjnych. Potencjalne możliwości zastosowania wirusów bakteryjnych oraz ich białek przedstawiono w niniejszym artykule.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 11-12/2014 na str. 46-50.