Przedstawiamy działalność Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek mieszczące się w Instytucie Technologii Drewna.

Instytut Technologii Drewna (ITD) to jedyna w Polsce jednostka naukowo-badawcza zajmująca się od 1952 r.  w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowań, tworzenia nowych kompozytów opartych na tym surowcu i innymi problemami, często wynikającymi z praktyki gospodarczej.

Misją Instytutu jest prowadzenie badań zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju
branży drzewnej, wysokiej pozycji konkurencyjnej polskiego sektora drzewnego, opracowanie nowoczesnych materiałów, technologii, technik obróbki, a także edukacja i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa opartego na wiedzy.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 3-4/2015 na stronach 10-12. Zapraszamy do lektury!