Na straży prawidłowego procesu gospodarowania odpadami szpitalnymi, mogącymi być źródłem zakażeń, stoi szereg ustaw i dyrektyw, jednak pomimo wdrażania zalecanych procedur wciąż notuje się zakażenia szpitalne.

W dzisiejszych czasach, na straży prawidłowego procesu gospodarowania odpadami szpitalnymi, mogącymi być źródłem zakażeń, stoi szereg ustaw i dyrektyw, które w dużym stopniu chronią środowiska wykonujące działalność leczniczą przed występowaniem ognisk epidemicznych. Jednak pomimo wdrażania zalecanych procedur wciąż notuje się zakażenia szpitalne. Wydaje się, że główną przyczyną tego zjawiska jest nabywanie przez mikroorganizmy nowych cech fenotypowych skutkujących cię ż szym przebiegiem chorób bądź opornoś cią na stosowane leczenie.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 5-6/2015 na stronach 13-17.