Technologie sekwencjonowania nowej generacji dowiodły swojej przydatności w wielu dziedzinach nauk medycznych. Dzięki wysokiej wydajności i czułości znalazły szczególne zastosowanie w diagnostyce wirusologicznej.

Technologia NGS z powodzeniem wykorzystywana jest  m.in. w badaniach nad zmiennością genetyczną i mechanizmami oporności na leczenie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV).

Artykuł dostępny również w wersji anglojęzycznej.

Materiał został opublikowany w wydaniu 5-6/2015 na str. 24-30.