Yersinia enterocolitica jest dla człowieka fakultatywnym patogenem wewnątrzkomórkowym. Dzięki czynnikom wirulencji takim jak adhezyna YadA czy białka Yops jest zdolna do przeżycia w komórkach eukariotycznych.

Posocznice będące następstwem przeniesienia pałeczek Y. enterocolitica podczas przetaczania krwi i/lub jej składników nie są zjawiskiem powszechnym. Wysoka śmiertelność wśród pacjentów z jersiniozą poprzetoczeniową wskazuje na ryzyko zakażenia biorców krwi lub jej składników pobranych od dawcy znajdującego się w okresie bezobjawowej bakteriemii przejściowej.

Artykuł autorstwa prof. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej, dr Elżbiety Kalarus, mgr Katarzyny Miętki został opublikowany w wydaniu 5-6/2015 na str. 31-37.

Publikacja dostępna również w wersji anglojęzycznej.