Choroby nerek dotyczą już ponad 10% populacji ludzkiej. Schyłkowa niewydolność nerek wymaga u chorego zastosowania technik nerkozastępczych, takich jak hemodializa lub dializa otrzewnowa.

W dializie otrzewnowej stosuje się płyny dializacyjne, które wprowadzone do otrzewnej pozwalają usuwać toksyny z organizmu chorego. Ich skład i jakość mają kluczowe znaczenie dla efektów leczenia. W pracy przedstawiono wyniki oznaczania głównych nieorganicznych anionów i kationów (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) w płynie stosowanym do dializ i kationów w płynie dializacyjnym oraz dializatach pobieranych od pacjenta leczonego tą metodą. Okres badań obejmował 7 dni, a dializaty były pobierane 4 razy na dobę zgodnie z cyklem wymian. Zastosowane zwalidowane metodyki oparte na chromatografi i jonowej z detekcją konduktometryczną pozwoliły na określenie zmian stężeń poszczególnych jonów w analizowanych próbkach oraz udowodniły przydatność chromatografi i jonowej do analiz próbek o tak złożonych matrycach, jak próbki płynów dializacyjnych.

Artykuł dostępny również w wersji anglojęzycznej.

Zapraszamy do lektury - wydanie 5-6/2015 str. 38-45.