Polskie laboratoria działające w branży Oil&Gas miały okazję wymiany wiedzy i doświadczenia z zagranicznymi gośćmi podczas XIV Forum Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB.

Polskie laboratoria działające w branży Oil&Gas miały okazję wymiany wiedzy i doświadczenia z zagranicznymi gośćmi podczas XIV Forum Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB. Tegorocznym współorganizatorem i gospodarzem wydarzenia, które odbyło się 14-16 września w Katowicach,  był SGS Polska.

Prelekcje krążyły wokół tematyki pobierania próbek oraz ich jakości. Poruszono także zagadnienie nowych metod badania LNG, starzenia się paliw, perspektyw rozwoju branży i wiele innych. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem sponsorów, spośród których wyróżniał się platynowy Analytik Jena.

fot. materiały organizatorów