W dniach 1 – 5 września 2015 r. na Wydziale Chemii UWr. odbył się 8th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology.

W dniach 1 – 5 września 2015 r. na Wydziale Chemii UWr odbył się 8th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology, który zgromadził 114 uczestników z 20 krajów. Od pierwszego spotkania w 2001 r. w British Museum konferencja jest organizowana co dwa lata przez uniwersytety będące uznanymi europejskimi ośrodkami akademickimi: Gandawa (2003), Paryż (2005), Modena (2007), Bilbao (2009), Parma (2011) i Lublana (2013).

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, która jest również członkiem Komitetu Naukowego kongresu. Podczas 14 sesji naukowych wygłoszonych zostało 11 wykładów na zaproszenie, 37 prezentacji ustnych oraz 32 prezentacje posterowe.

W trakcie obrad prezentowane były zagadnienia dotyczące badań materiałowych pigmentów, barwników, spoiw, materiałów ceramicznych, tworzyw polimerowych, procesów degradacji obiektów dziedzictwa kulturowego, badań minerałów, materiałów pochodzenia biologicznego oraz kosmetyków, żywic kopalnych, rozwoju zastosowań chemometrii i powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej, a także zastosowań spektroskopii ramanowskiej w badaniach kryminalistycznych.

Konferencja została wybrana przez Erasmus Mundus Master Course in Archeological Material Science jako miejsce prezentacji tematów prac, które będą realizowane w latach 2014-2016 przez ARCHMAT Master Course.

Dodatkowe informacje oraz Książka Abstraktów kongresu RAA15 dostępne są na stronie http://raa.chem.uni.wroc.pl/.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski.