W dniach 6-11 września br. w Kielcach odbył się XLIII Zjazd Fizyków Polskich.

Zjazd organizowany był przez Oddział Kielecki PTF, który reprezentuje fizyków z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Politechniki Świętokrzyskiej.

W ramach Zjazdu, najważniejszego spotkania Fizyków Polskich, wygłoszonych zostało kilkanaście wykładów plenarnych, a także odbyły się sesje specjalistyczne i plakatowe obejmujące różne dziedziny fizyki. Zaprezentowana została tematyka i wyniki badań fizyków polskich z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Zjazd był okazją do dyskusji, wymiany poglądów, promocji swoich dokonań oraz nawiązania współpracy.

W trakcie Zjazdu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze streszczeniami wystąpień plenarnych i sesyjnych oraz plakatów, które zostały zaprezentowane na 43 Zjeździe Fizyków Polskich 2015 w Kielcach.

http://www.43zfp.kielce.pl/program/Abstract_book_43ZFP_Kielce_2015.pdf