Białka należą do najważniejszych składników produktów spożywczych i biotechnologicznych, dlatego też tak istotny jest dobór odpowiedniej metody ich oznaczania ilościowego.

Białka należą do najważniejszych składników produktów spożywczych i biotechnologicznych, dlatego też tak istotny jest dobór odpowiedniej metody ich oznaczania ilościowego. Do najpopularniejszych należą metody oparte na detekcji atomów azotu oraz spektrofotometryczne. W artykule przedstawiono przegląd metod powszechnie stosowanych w analizie białek ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych systemów opartych na metodzie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR) umożliwiającej szybką i dokładną analizę niewielkich ilości (< 1 mg) produktów zawierających białka.

Artykuł został opublikowany w dwóch częściach:
- I część: wydanie 7-8/2015, str. 55-60;
- II część: wydanie 9-10/2015, str. 44-49.

Publikacja dostępna również w wersji anglojęzycznej.