Projektowanie pomieszczeń czystych jest ściśle powiązane z uwarunkowaniami technologicznymi. Konieczność zachowania rozdzielenia środowisk, a także kontrola zanieczyszczenia mają kluczowe znaczenie.

Projektowanie pomieszczeń czystych jest złożonym procesem, w którym uwarunkowania instalatorskie i przyjęte rozwiązania architektoniczne wynikają ze ścisłych uwarunkowań technologicznych. Zrozumienie zasady funkcjonowania pomieszczeń czystych, jak również relacji pomiędzy poszczególnymi klasami czystości i zachodzących w nich procesów, jest gwarantem właściwego ich funkcjonowania i zachowania bezpieczeństwa.

Artykuł dostępny w wydaniu 9-10/2015 na str. 21-24.