We Wrocławiu, w Kampusie Pracze, 13 km od centrum miasta, w pobliżu obwodnicy autostradowej oraz lotniska, mieści się priorytetowa inwestycja naukowo-technologiczna tej części kraju.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest pierwszą w Polsce organizacją typu RTO (Research & Technology Organisation), która działa od 2007 r. jako wspólne przedsięwzięcie władz miasta i wrocławskich uczelni. Model funkcjonowania RTO polega na prowadzeniu badań naukowych, które znajdują zastosowanie w przemyśle i w życiu codziennym, a dzięki temu służą dobru społeczeństwa. Aby spełnić tę funkcję, EIT+ łączy w sobie cechy zaawansowanego parku technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego. Już samo połączenie tych wszystkich funkcji jest istotne, a zobaczenie Kampusu Pracze robi wrażenie.

Artykuł dostępny w wydaniu 9-10/2015 na str. 16-18.