Istotne jest dopracowanie procedur dobierania poszczególnych fagów i przygotowywania preparatów stosowanych w fagoterapii, by była ona w pełni bezpieczna dla pacjenta.

Jednym z najistotniejszych elementów tego procesu jest dokładne poznanie i przeanalizowanie materiału genetycznego bakteriofagów, co jest możliwe poprzez sekwencjonowanie ich genomów oraz analizy tych sekwencji z zastosowaniem narzędzi bioinformatycznych. Artykuł wprowadza w podstawowe zagadnienia dotyczące fagoterapii, skrótowo przedstawia aktualnie wykorzystywane metody sekwencjonowania oraz opisuje fundamentalne etapy analizy bioinformatycznej in silico.

Artykuł dostępny w wydaniu 9-10/2015 na str. 50-55.