Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON jest samodzielną jednostką Wydziału Lekarskiego CM UJ. Prowadzone są w nim projekty naukowe bazujące na technologiach wysokoprzepustowych w obszarach genomiki, transkryptomiki i proteomiki.

Redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” odwiedziła istotny punkt na mapie polskich laboratoriów genomicznych, jakim jest Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON. Jest to jednostka, która przoduje we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych, w ich realizacji, a także interpretacji powstałych wyników. Ośrodek powstał na bazie projektu realizowanego w okresie od stycznia 2012 r. do maja tego roku na Wydziale Lekarskim CM UJ. Celem projektu było stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych wysokiej wydajności poprzez uruchomienie nowoczesnego laboratorium oraz podniesienie kwalifikacji kadry naukowej uczelni. Dowodem przydatności laboratorium jest umiejętność generowania i interpretacji wyników naukowych prowadzących do powstania publikacji naukowych. Obecnie w laboratorium realizowanych jest ponad 40 projektów. Ośrodek funkcjonuje od ponad dwóch lat i jest jednym z nielicznych w Polsce, zajmujących się na taką skalę genomiką.

Artykuł dostępny w wydaniu 9-10/2015 na str. 11-15.