W dniach 23-26 września 2015 roku w Szczecinie odbył się XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Przewodnictwo nad Zjazdem objęła Profesor Barbara Zdziarska - Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczecińska Azoty Arena gościła 1200 specjalistów z kraju i zagranicy. Wydarzenie to zgromadziło lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, biologów i przedstawicieli firm związanych z przemysłem medycznym. 
 
Podczas obrad, podzielonych na 24 sesje tematyczne obejmujące najważniejsze zagadnienia współczesnej hematologii i transfuzjologii, polscy i zagraniczni eksperci wygłosili ponad 100 referatów. Uczestnicy Zjazdu mieli również możliwość udziału w warsztatach psychologicznych i mikroskopowych. Zaprezentowano 280 niepublikowanych wcześniej prac naukowych. Wyróżniono dwie z nich - nagrodą w kategorii Najlepsza Praca Młodego Badacza dr n. med. Ewelinę Ziółkowską, a w kategorii Najlepsza Praca Prezentowana przez Młodego Hematologa - dr n. med. Agatę Pastorczak. 
 
Gala Otwarcia Zjazdu odbyła się w nowoczesnym budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Uroczysty wykład inauguracyjny wygłosił Profesor Andrzej Hellmann. Podczas uroczystości wręczono nagrody zasłużonym dla polskiej hematologii i transfuzjologii. Tytuł Honorowego Członka PTHiT otrzymał prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki. Medale PTHiT zasłużonym dla Towarzystwa wręczone zostały przez Prezesa PTHiT Profesora Tadeusza Robaka. Medale otrzymali: Profesor Francesco Cavalli, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś, prof. dr hab. n. med.  Sławomira Kyrcz-Krzemień, dr hab. n. med. Beata Stella-Hołowiecka, Profesor Zbigniew Szczypiórkowski, prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha, prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar i prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska. Przyznawaną przez Zarząd PTHiT, co dwa lata, Nagrodę imienia Profesorów Izabeli Krzemińskiej-Ławkowiczowej i Włodzimierza Ławkowicza dla młodego naukowca za najlepszą pracę opublikowaną w latach międzyzjazdowych otrzymał mgr Kamil Bojarczuk. Natomiast nagrodę za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Acta Haematologica Polonica w 2014 roku otrzymała dr n. med. Monika Richert-Przygońska. Galę swoim występem uświetnił Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pod dyrekcją Profesora Ryszarda Handke.
 
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów był okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć polskich naukowców, integracji przedstawicieli środowiska hematologów i transfuzjologów oraz platformą do wymiany myśli i doświadczeń, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi doniosłymi odkryciami naukowymi.