24-25 października br. w gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się kolejna edycja konferencji Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska.

Konferencja adresowana była zarówno do studentów ostatnich lat studiów jak i doktorantów, naukowców rozpoczynających swoją karierę badawczą oraz członków kół naukowych zainteresowanych mikrobiologią, immunologią, biotechnologią, medycyną przedkliniczną i weterynaryjną. Spotkanie naukowe miało na celu stworzenie przyjaznego forum do przedstawiania problemów badawczych i osiągnięć naukowych oraz nawiązanie kontaktów między młodymi naukowcami kierunków biologicznych i medycznych reprezentujących polskie Uczelnie Wyższe. Prelekcje odbywały się w ramach czterech sesji: nowe metody diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych człowieka i zwierząt (I), czynniki patogenności drobnoustrojów; mechanizmy obronne gospodarza (II), wyzwania i nadzieje oraz nowe kierunki w biotechnologii i mikrobiologii środowiskowej (III), współczesne zagadnienia z zakresu genetyki, biochemii i biologii molekularnej mikroorganizmów (IV). Patronat naukowy nad konferencją objęła prof. dr hab. Barbara Różalska. Organizatorem konferencji był Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ z przewodniczącą dr hab. Beata Sadowską prof. nadzw. UŁ na czele, natomiast współorganizatorem został Komitet Mikrobiologii PAN oraz Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. Sponsorem głównym konferencji była firma ENBIO TECHNOLOGY.