25.06.15 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o leczeniu niepłodności, która od początku wzbudza wiele kontrowersji. Została ona ogłoszona w „Dzienniku Ustaw” z dnia 31.07.15 r. pod pozycją 1087, a weszła w życie 1 listopada.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych regulacji prawnych zawartych w Ustawie o leczeniu niepłodności, w tym także w aspekcie działalności laboratoryjnej w procesie prokreacji sztucznie wspomaganej. Zamierzeniem autorki nie jest ocena, a jedynie przedstawienie norm prawnych.

Publikacja autorstwa dr Małgorzaty Paszkowskiej ukazała sie w wydaniu 11-12/2015 na str. 19-24.

Zapraszamy do lektury.