Polecamy artykuł dr hab. inż. Doroty Kręgiel oraz mgr inż. Huberta Antolaka na temat bakterii Asaia sp. jako niebezpieczeństwa w przemyśle wód mineralnych i napojów.

Naturalnym środowiskiem dla bytowania bakterii octowych z rodzaju Asaia są: tropikalne kwiaty, owoce oraz owady. Jednak najnowsze badania świadczą o występowaniu tych bakterii w smakowych wodach mineralnych, w których tworzą zmętnienia lub kłaczkowate struktury. Ponadto najnowsze dane literaturowe opisują izolowanie tych bakterii z materiału klinicznego osób przewlekle chorych. Diagnostyka bakterii z rodzaju Asaia jest trudna. Wyniki konwencjonalnych testów biochemicznych często klasyfikują je z 78,7-proc. prawdopodobieństwem jako rodzaj Pasteurella sp. Diagnostykę bakterii Asaia sp. należy prowadzić w systemie polifazowym, charakteryzującym izolaty zarówno pod względem morfologicznym, fizjologicznym, biochemicznym, jak i genetycznym.

Publikacja dostępna również w wersji anglojęzycznej.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 11-12/2015 na str. 33-38. Zapraszamy do lektury!