Konferencje z cyklu „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych” na stałe wpisały się w kalendarz sympozjów organizowanych przez Klinikę Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki Reumatologicznej PUM.

Edycje wiosenna i jesienna w 2015 roku odbyły się 14 marca i 21 listopada. Tematami przewodnimi były „Choroby neurodegeneracyjne. Zaburzenia funkcji tarczycy. Autoimmunologiczne choroby wątroby. Niedobory odporności. Choroby spichrzeniowe” oraz „Zaburzenia naczyniowe w przebiegu chorób reumatycznych – aspekty diagnostyczne i kliniczne”.

Patronat honorowy nad konferencjami objął JM Rektor PUM prof. Andrzej Ciechanowicz. Opiekunem merytorycznym spotkań był prof. Marek Brzosko. Jednym  z patronów wydarzeń był „Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski”. Ponadto, przy okazji tych edycji po raz kolejny mieliśmy przyjemność współpracować ze studentami PUM zrzeszonymi w IFMSA-Poland Oddział Szczecin. Również tym razem młodzież bardzo aktywnie włączyła się w prace przygotowawcze i organizacyjne oraz prowadzenie czynności administracyjnych w czasie spotkań.

Z radością odnotowaliśmy fakt, że ponownie zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Ogółem w ubiegłorocznych edycjach uczestniczyło blisko tysiąc osób. Jak zawsze spotkania miały charakter interdyscyplinarny i były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń przez przedstawicieli różnych zawodów medycznych, studentów i słuchaczy studiów doktoranckich PUM.

Gośćmi i wykładowcami edycji wiosennej i jesiennej byli wybitni specjaliści i znakomici wykładowcy, m.in. prof. Kazimierz Ciechanowski, prorektor ds. klinicznych w PUM, kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM, prof. Przemysław Nowacki, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii PUM, prof. Anhelli Syrenicz i dr Monika Koziołek z Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM, prof. Sławomir Michalak, kierownik Zakładu Neurochemii i Neuropatologii Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Bogdan Solnica, prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, kierownik Zakładu Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, prof. Piotr Milkiewicz, kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Elżbieta Smolewska z Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr hab. Zbigniew Żuber, ordynator Oddziału Dzieci Starszych z Pododdziałem Neurologicznym, Reumatologii, Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie, prof. Barbara Dołęgowska, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK2 PUM, prof. Jerzy Windyga, kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, dr Włodzimierz Pawłowski, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, dr Anna Raszeja-Specht z Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej oraz dr Andrzej Mital z Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr Katarzyna Fischer
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM

fot. Dorota Nowacka, Jan Białek, Mikołaj Górski, Filip Bubieńczyk