Konferencja „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych – technologie, jakość, finansowanie”, organizowana przez redakcję „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” odbyła się w dniach 10-11 marca we Wrocławiu.

Pierwsza, lecz z pewnością nie ostatnia, konferencja organizowana przez redakcję „Laboratorium” zakończyła się sukcesem. Podczas dwóch dni, blisko 100 osób uczestniczyło w inspirujących prelekcjach wygłaszanych w ramach trzech paneli: techniki i badania laboratoryjne, infrastruktura i technologie oraz komercjalizacja i finansowanie. Pierwszy dzień konferencji odbył się w Hotelu Novotel, gdzie obyły się dwa pierwsze panele; drugi natomiast to prelekcje połączone ze zwiedzaniem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, które było partnerem merytorycznym konferencji.

Wykład inauguracyjny pt. Zapewnienie najwyższej jakości wyników pomiarów chemicznych – rola materiałów odniesienia wygłosiła prof. dr bab. Ewa Bulska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, jedna z 12 najwybitniejszych kobiet chemików w roku 2015. Wykład odbył się w ramach panelu techniki i badania laboratoryjne, który był moderowany przez redaktora naczelnego czasopisma dr. hab. Rajmunda Michalskiego, prof. IPIŚ PAN. Rozwiązania infrastrukturalne i technologiczne zawsze budzą wątpliwości i prowokują do debaty, co można było zaobserwować podczas drugiego panelu, który prowadził Jarosław Sobota, kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Prelekcje wygłoszone podczas panelu wywołały duże zainteresowanie i zakończyły się żywą dyskusją, która była kontynuowana w kuluarach, co potwierdza potrzebę tego typu spotkań dla kierowników i pracowników laboratoriów oraz reprezentantów środowiska naukowego.  

Podczas drugiego dnia konferencji, uczestnicy mogli zobaczyć laboratoria Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, które to łączy w sobie cechy zaawansowanego parku technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego. Spotkanie w EIT+ wywarło duże wrażenie na uczestnikach konferencji, a rozwiązania umożliwiające łączenie nauki z biznesem stały się inspiracją dla zgromadzonych tu osób.

Konferencja została bardzo dobrze oceniona zarówno przez wykładowców, jak i uczestników oraz sponsorów. Prelekcje skłoniły do dyskusji i podjęcia wielu rozmów kuluarowych, co stanowi dla Redakcji czasopisma asumpt do tworzenia kolejnych edycji.

Szczegółowa relacja z konferencji zostanie opublikowana w wydaniu 5-6/2016.