Od 8 do 9 stycznia 2016 r. w Katowicach odbywała się konferencja naukowo-szkoleniowa „Przydatność kliniczna medycznej diagnostyki laboratoryjnej”.

Od 8 do 9 stycznia 2016 r. w Katowicach odbywała się konferencja naukowo-szkoleniowa „Przydatność kliniczna medycznej diagnostyki laboratoryjnej”. Organizatorem wydarzenia było Medyczne Centrum Naukowo-Diagnostyczne BB-Med wraz ze Śląskim Centrum Medyczno-Szkoleniowym.

W spotkaniu udział wzięli zarówno diagności laboratoryjni, jak i lekarze, co pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami, dla których najważniejsze jest dobro pacjenta. Badania laboratoryjne obiektywnie opisują stan zdrowia pacjenta. Pozwalają na wcześniejsze rozpoznanie choroby i pomagają w podjęciu właściwej decyzji terapeutycznej. Diagnosta laboratoryjny jest więc aktualnie osobą zaangażowaną w proces leczenia i staje się dla lekarza jednym z uznawanych partnerów w procesie diagnostycznym. Założeniem organizatorów konferencji było przedstawienie diagnostyki laboratoryjnej widzianej właśnie z perspektywy doświadczonych klinicystów. Podczas wydarzenia dyskutowano m.in. o roli i znaczeniu medycznej diagnostyki laboratoryjnej w opiece nad pacjentem w perspektywie profilaktyki, rozpoznania, leczenia i monitorowania procesu terapeutycznego, przydatności klinicznej medycznej diagnostyki  laboratoryjnej w transfuzjologii, hematologii, neonatologii i pediatrii, chirurgii ogólnej czy anestezjologii i intensywnej terapii. Swoje prelekcje wygłosili m.in.: prof. dr hab. n. med. Jolanta Korsak, dr n. med. Jacek Majewski, dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, lek. med. Zbigniew Kurzyca, dr hab. n. med. Ewa Ziółko oraz prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, który podzielił się z uczestnikami konferencji doświadczeniami związanymi z przydatnością kliniczną medycznej diagnostyki laboratoryjnej w chorobach wewnętrznych. Wśród wielu inspirujących wykładów warto wspomnieć o wystąpieniu dr. n. med. Mariusza Wójtowicza, ginekologa i położnika z Zabrza, który mówił o przydatności klinicznej medycznej diagnostyki laboratoryjnej w POZ. Konferencję moderowały dr n. med. Elżbieta Rabsztyn, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, prezes Śląskiego Centrum Medyczno-Szkoleniowego, i dr n. med. Brygida Beck, prezes Medycznego Centrum Naukowo-Diagnostycznego BB-Med.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

Aleksandra Garniewska