Opracowanie przybliża problem bezpieczeństwa użytkowania produktów innowacyjnych technologii.

Pobierz: ARTYKUŁ

TEMAT NUMERU 

Opracowanie przybliża problem bezpieczeństwa użytkowania produktów innowacyjnych technologii, odwołując się do przykładów produktów wprowadzonych do środowiska w przeszłości, które do dziś stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka i jego środowiska. Ponadto przedstawiona jest hipoteza biologicznej identyfikacji produktów. 

Artykuł został opublikowany na str. 8-18 w wydaniu 3-4/2016 czasopisma "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski". Zapraszamy do lektury.