Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badawczo-usługową laboratoriów działających w ramach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu.

Spośród inwestycji infrastrukturalnych nauki, jakie zrealizowano w ostatnich latach w Polsce, szczególną rolę odgrywają projekty, które znajdowały się na listach projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednym z takich dużych przedsięwzięć jest Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu (WCZT), które jest projektem inwestycyjnym środowiska naukowego Poznania. 

Materiał autorstwa Piotra Pawlucia i Jędrzeja Walkowiaka został opublikowany w wydaniu 3-4/2016 na stronach 72-78.