X Seminarium Naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, odbyło się 13 maja w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Spokanie odbyło się z inicjatywy Komisji Nauk Chemicznych przy Oddziale PAN w Katowicach, Zakładu Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrekcji Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
 
13 maja uczestnicy Seminarium mogli wysłuchać wykładów: prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wpływ rozkładu ładunków w rozdzielaniu biokoloidów i poszukiwanie biomarkerów wczesnego wykrywania raka, prof. dr hab. Danuty Barałkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Nowe kierunki i możliwości w analityce pierwiastków śladowych, prof. dr hab. Pawła Kościelniaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Techniki przepływowe jako nowoczesne instrumentalne narzędzia analityczne oraz prof. dr hab. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku - Możliwości wykorzystania polimerów z odwzorowanymi jonami w analizie śladowej metali.
 
Seminarium było objęte patronatem Oddziału Katowickiego PTChemu, który przyznał trzy wyróżnienia wraz z nagrodami za prezentacje plakatowe.
 
fot. P. Prencel