Aminokwasy stanowią istotny element składu chemicznego żywności i wielu produktów biotechnologicznych. Zastosowanie odpowiednich technik i metod pozwala na kompleksową analizę tych związków w złożonych układach chemicznych.

Pobierz: TEMAT NUMERU

Zapraszamy do lektury tematu numeru 5-6/2016 (str. 7-12) autorstwa dr hab. inż. Doroty Kręgiel, mgr inż. Marty Dudkiewicz oraz dr inż. Joanny Berłowskiej.

Analiza chemiczna produktów żywnościowych lub biotechnologicznych wymaga dokładnych metod analitycznych, pozwalających zarówno na jakościową, jak i ilościową charakterystykę profili aminokwasowych. Do najczęściej wykorzystywanych metod należą: wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC), elektroforeza kapilarna oraz chromatografia cieczowa z użyciem kolumn kapilarnych – mikro-LC. Artykuł stanowi przegląd metod i technik stosowanych w celu oznaczania aminokwasów w próbkach złożonych. Publikacja dostępna również w wersji anglojęzycznej.