W dniach 2-3 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się pierwsza edycja interdyscyplinarnej konferencji „NanoBioMateriały – teoria i praktyka”.

W dniach 2-3 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się pierwsza edycja interdyscyplinarnej konferencji „NanoBioMateriały – teoria i praktyka”, współorganizowanej przez Katedrę Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy Wydziału Chemii UMK w Toruniu, Zakład Biochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici.
W konferencji uczestniczyło 120 osób z całej Polski - pracowników naukowych z instytutów badawczych, uniwersytetów, uczelni medycznych i politechnicznych. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Łącznie zaprezentowano 6 wykładów, 25 komunikatów oraz 50 plakatów. Młodzi uczestnicy konferencji (studenci i doktoranci) wzięli udział w konkursie o Nagrodę Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.
Udział w Konferencji wzięło także 10 firm produkujących i oferujących aparaturę, sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne, które zorganizowały wystawy i pokazy najnowszej aparatury i metod badawczych. Patronat medialny nad konferencją objęło czasopismo „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.
Celem interdyscyplinarnej konferencji „NaBioMat 2016” była wymiana i integracja wiedzy z zakresu biologii, biochemii, chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, medycyny i medycyny estetycznej. W ocenie uczestników i organizatorów konferencja spełniła postawiony cel i umożliwiła nawiązywanie współpracy pomiędzy zespołami badawczymi pracującymi na styku powyższych dziedzin. Konferencja NaBioMat będzie kontynuowana w latach następnych.

Komitet Naukowy:
dr hab. Anna Jakubowska, prof. UMK - WBiOŚ UMK
dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK - WCh UMK, ICNT UMK
prof. dr hab. Artur Terzyk - WCh UMK 

Komitet Organizacyjny:
dr Katarzyna Roszek - przewodnicząca, WBiOŚ UMK
mgr Adam Bieniek - WCh UMK
dr Joanna Czarnecka - WBiOŚ UMK
dr Sylwester Furmaniak - WCh UMK
dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK - WCh UMK
dr Anna Hetman - WBiOŚ UMK
mgr Anna Ilnicka - WCh UMK
dr Anna Kaczmarek-Kędziera - WCh UMK
mgr Piotr Kamedulski - WCh UMK
dr Dorota Porowińska - WBiOŚ UMK
dr Marek Wiśniewski - WCh UMK
dr Magdalena Wujak - WBiOŚ UMK
mgr Wojciech Zieliński  - WCh UMK