Zainteresowanie nowoczesnymi metodami w kontroli żywności jest coraz większe. Chemometria może znaleźć zastosowanie w ocenie jakości produktów spożywczych.

Chemometria należy do działu chemii i łączy elementy statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki i informatyki. Jest narzędziem umożliwiającym analizę wielowymiarowych danych i dokładną interpretację wyników. Znajduje zastosowanie w analityce chemicznej do kontroli jakości produktów spożywczych. W niniejszym artykule opisano zastosowanie narzędzi chemometrycznych do badań jakości popularnych używek: kawy, herbaty, wina oraz piwa. Przedstawiono wykorzystanie chemometrii do klasyfikacji używek, zależnie od ich rodzaju, pochodzenia geograficznego czy składu chemicznego.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 7-8/2016 na str. 26-29. Zapraszamy do lektury.